Menu

Vystoupení na konferenci České pedagogické společnosti v Uherském Brodě

19.3.2014 - Různé

Ve čtvrtek 27. 3. se s kolegy zúčastníme konference České pedagogické společnosti, kde budeme prezentovat dva příspěvky: 1. Zounek Jiří, Libor Juhaňák, Hana Staudková: Výzkum učení mládeže v digitální éře.

Anotace (kráceno): Jedním z nových a inspirativních přístupů ke zkoumání problematiky digitálních médií v životě a zejména učení mládeže je koncept „learning lives“. V příspěvku autoři představí tento v českém prostředí prakticky neznámý přístup k výzkumu učení mládeže, představí jeho teoretické i metodologické „zázemí“. Na příkladech pak autoři ukáží některé realizované výzkumy a jejich výsledky.

2. Zounek Jiří, Knotová Dana, Šimáně Michal: Učitelé v totalitním režimu; život a práce.

Anotace (kráceno): Cílem příspěvku je prezentovat první dílčí výsledky výzkumu s názvem Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (realizován s podporou GAČR, č. 14-05926S). Autoři se ve svém příspěvku zaměřují na problematiku, co učitelé (pamětníci) považují za kritické okamžiky v životě školy i v profesi učitele v době normalizace, zda a jak se střetávali s normalizačním režimem, jak se v jejich pedagogické práci projevily proměny tehdejšího režimu.