Menu

Vystoupení a workshop na konferenci Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život

12.11.2010 - Zprávy

Ve dnech 24. a 25. 11. 2010 se v Moravské zemské knihovně uskuteční konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život. Zde budu prezentovat výsledky výzkumu vysokoškolských studentů. 25. 11. pak společně s Petrem Sudickým povedeme workshop, který se bude týkat využití některých nástrojů moderních technologií ve výuce. Ukážeme  možnosti Google aplikace, systém Moodle (ukázka konstruktivistické výuky) a také se bude mluvit o systému ELGG. Více viz http://www.mzk.cz/aktivity/akt10_32.php