Menu

Unikátní nová kniha: Učíme se s tabletem – využití mobilních technologií ve vzdělávání

22.5.2015 - Moje knihy (My Books), Různé

Tato kniha je první publikací svého druhu vydanou v České republice, která se věnuje využití tabletů ve vzdělávání. Publikace má např. online podporu v podobě 122 videí! Přístup na webové stránky je možný přímo z jednotlivých částí publikace přes QR kódy. Více viz facebook nebo zde (obchod Wolters Kluwer).

Shrnutí knihy (vybráno z knihy):

Publikace není určena počítačovým odborníkům, ale zejména učitelům, lektorům, ICT koordinátorům, metodikům, ředitelům škol a manažerům vzdělávacích institucí. Kniha může být přínosná rovněž pro všechny zájemce o využití tabletů při vzdělávání různých cílových skupin na všech stupních vzdělávacího systému nebo i v samostudiu.

V této publikaci se snažíme skloubit technologický a didaktický pohled na tento nový trend a pojmout problematiku mobilních dotykových zařízení komplexně a objektivně. Popisujeme výhody všech tří nejrozšířenějších mobilních operačních systémů (iOS, Android, Windows) jak z hlediska práce s nimi, tak z hlediska jejich integrace do školy a jejího života.

V první kapitole naší knihy představujeme tablet v obecném kontextu problematiky využití digitálních technologií ve vzdělávání a diskutujeme potřebné dovednosti pro 21. století. Významnou částí této kapitoly je výběr poznatků ze zahraničních výzkumů.

V další kapitole jsou shrnuty technické informace, které ocení zejména ten, kdo chce pro sebe, školu nebo vzdělávací instituci pořídit první tablety a nemá zatím přesnou představu, co všechno může očekávat od různých typů technických řešení. Ve snaze pomoci zařazujeme do naší publikace také informace, které v dynamickém oboru digitálních technologií rychle zastarají, přesto dnes mohou být pro mnohé čtenáře velmi důležité.

Třetí kapitola uvádí praktické zkušenosti ze zavádění tabletů do výuky na základních školách v České republice, především v rámci projektů Škola na dotek a Vzděláváme pro budoucnost. Ve čtvrté kapitole je pak připravena paleta konkrétních inspirativních námětů pro práci s tablety v různých kontextech a s různými cílovými skupinami. Zařazeny jsou aktivity pro žáky mateřských, základních i středních škol, ale také pro studenty vysokých škol, účastníky kurzů celoživotního vzdělávání i seniory. Pozornost je věnována také možnostem využití tabletů při vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami.

Publikaci doplňuje online podpora na webových stránkách ucimesestabletem.cz.