Menu

Systém Mahara (e-portfolia) ve výuce na Ústavu pedagogických věd FF MU

20.9.2011 - Zprávy

Od podzimního semestru 2011 jsem v takřka všech kurzech začal využívat (vedle online výukového systému Moodle) také systém pro správu e-portfolií Mahara (více o Mahaře zde). Tímto krokem se snažím podpořit autoregulované učení studentů, snažím se rovněž podpořit rozvoj jejich dovedností plánovat svoje učení, převzít zodpovědnost za svoje učení apod. Mahara umožňuje také rozvoj sociálních aspektů učení.

Z mého pohledu je Mahara vhodná k tomu, že lze sledovat postup práce studentů na seminárních nebo na diplomové prácích, nejenom dílčí produkty či finální verze prací. Daleko lépe se pak student hodnotí, dává se mu snáze zpětná vazba, je vidět jeho myšenkový postup apod.

To ovšem vyžaduje změnu přemýšlení o výuce a zejména spolupráci studentů a jejich aktivitu.