Menu

Seminář Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství

19.4.2018 - Zprávy

V říjnu 2018 se zúčastníme s kolegou dr. M. Šimáně zajímavého semináře s příspěvkem Rok 1968: Zmařená očekávání a začátek „éry strachu“ pohledem učitelů základních škol.

Abstrakt:

Autoři se v příspěvku zaměřují na období druhé poloviny 60. let minulého století, přičemž se soustředí na otázky, jak prožívali události roku 1968 učitelé na základních školách a jak se vyrovnávali s přicházející normalizací školního života. V neposlední řadě se věnují otázce, jak nástup normalizace na základních školách probíhal. Příspěvek je založen na datech získaných metodou orální historie a studiem archivních materiálů. Respondenty byli učitelé a ředitelé, kteří v té době působili na základních školách v Jihomoravském kraji.

Více informací o konferenci zde.