Menu

Pupils‘ perception of ICT integration into the school environment (ECER conference 2019)

1.9.2019 - Zprávy

Prezentace na konferenci ECER 2019 – celý abstrakt zde.

Poznámka: Původní název příspěvku zněl: Chosen Ambiguities of ICT-Related Learning in Youth. Název jsme změnili na základě analýz, které jsme prováděli po napsání abstraktu. Nový název lépe vystihuje obsah prezentace.