Menu

Prezentace na konferenci České asociace orální historie

5.2.2019 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum), Zprávy

Ve dnech 6. – 7. 2. 2019 se koná v Olomouci VI. mezinárodní konference České asociace orální historie. Společně s kolegy budeme prezentovat výzkumnou sondu do života žáků, kteří navštěvovali základní školy v období normalizace v příhraničním regionu. Jsem rovněž rád, že první autorkou je naše talentovaná studentka.

Autoři:
Eva Meiringerová, Michal Šimáně, Jiří Zounek

Název příspěvku:
Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu

Abstrakt:

Autoři budou prezentovat výsledky orálně historického výzkumu, který se zaměřil na socialistické školství (základní školy) pohledem tehdejších žáků. Autoři se zaměří na některé vybrané oblasti školní a mimoškolní činnosti dětí či žáků v průběhu šedesátých až devadesátých let minulého století. Bude tak zmíněna například role vojska či pohraničníků v mimoškolní (ideologické) výchově, ale bude řeč i o Pionýru či negativních jevech, které se objevovaly v dobové škole.