Menu

Přednáška o výzkumu ICT v práci dnešních učitelů základních škol

29.9.2010 - Zprávy

Dovoluji si pozvat všechny zájemce na svou veřejnou přednášku, která se koná 7. 10. 2010 v rámci tzv. Bloku expertů, jehož organizátorem je Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU. Více viz http://kisk.phil.muni.cz/blok-expertu