Menu

Přednáška na Pedagogické fakultě MU: Metoda orální historie ve výzkumu dějin soudobého školství (i digitálních technologií)

7.12.2016 - Zprávy

V úterý 13. prosince 2016 ve 14 hod. budeme s kolegou Šimáně přednášet na téma „Metoda orální historie ve výzkumu dějin soudobého školství (i digitálních technologií)„.

Kde: Galerie RUV, Poříčí 7/9, Brno (budova Pedagogické fakulty MU)

Anotace:

Autoři se ve své přednášce zaměří na vybrané metodologické otázky výzkumu soudobých dějin pedagogiky a školství, ale i obecných dějin, přičemž budou věnovat pozornost zejména dějinám každodennosti a výzkumu životních příběhů. Dále autoři popíší podstatu, meze a možnosti metody orální historie. V neposlední řadě budou věnovat pozornost rovněž archivnímu výzkumu. Vše doloží na vybraných výsledcích vlastního výzkumu. V poslední části přednášky ukáží poněkud netradiční možnosti využití metody orální historie i zkoumání životních příběhů na tématu využití digitálních technologií ve vzdělávání.

prednaska_2016