Menu

Přednáška na konferenci Učitel IN: Učitelé, žáci a rodiny v digitální éře

24.9.2017 - Zprávy

V sobotu 14. 10. 2017 se uskuteční v Plzni zajímavá konference, která obsahuje celou řadu přitažlivých témat (technologie, robotika, cizí jazyky, Wikipedie, speciální pedagogika a technologie). S kolegou L. Juhaňákem budeme mluvit o tom, co víme (díky výzkumu) o reálném využívání digitálních technologií, a to nejenom ve škole, ale i v rodině. Možná nebudeme vždy úplně pozitivní (co se týká technologií), ale od toho už je výzkum… určitě ale přineseme celou řadu více či méně známých dat a informací.

Více informací je zde.

Anotace 

V přednášce budeme prezentovat problematiku informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pohledem pedagogického a částečně také sociologického výzkumu. Zaměříme se nejenom na učitele, studenty, ale také na rodinné prostředí. To totiž sehrává důležitou roli v tom, jak si žáci osvojují znalosti, dovednosti či etické normy v oblasti užívání ICT.

Konkrétněji například ukážeme, v čem jsou silné a slabé stránky českých (i evropských) učitelů, v jakých činnostech ne/využívají ICT, zda a jak pracují s online službami. Budeme prezentovat rovněž poznatky o ICT v životě žáků (např. jakým činnostem věnují a jak často využívají ICT ve škole i doma, jak může souviset využívání ICT se socioekonomickým statusem rodiny, genderem či výsledky žáků ve škole). Ukážeme také, jak vstupují ICT do rodinného života a jakou roli sehrávají rodiče nebo sourozenci.