Menu

Přednáška na konferenci MŠMT s názvem: Učení dětí a mládeže v digitálním věku – různá prostředí, místa i kontexty (i její záznam)

6.11.2016 - Zprávy

V pondělí 14. 11. 2016 se koná 2. ročník konference „Škola pro budoucnost – budoucnost pro školu II.“, kterou pořádá paní ministryně Kateřina Valachová pod záštitou pana Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Anotace mého příspěvku:

Mládež se s digitálními technologiemi setkává běžně jak ve škole, tak i mimo školu, ať už máme na mysli rodinné prostředí, nebo různá virtuální prostředí či vrstevnické skupiny. Tradičně se však větší pozornost věnuje školnímu využití ICT. Díky mimoškolnímu využití digitálních technologií si ale studenti mohou osvojit znalosti a dovednosti, které ve škole nezískají a přitom jsou důležité pro život v 21. století. Ale i naopak. Je tedy velkou výzvou pro budoucnost propojit formální i informální učení v době, v níž digitální technologie představují nejenom výukový nástroj, ale konstitutivní prvek učebního prostředí studentů. Takový přístup může přinášet nové inspirace i pro promýšlení rolí digitálních technologií ve školním vzdělávání, ale i v celoživotním učení. Budu se proto bude konkrétněji věnovat problematice tzv. nových gramotností (New literacies studies), osobního učebního prostředí nebo konceptu learning lives.