Menu

Přednáška na konferenci Asociace ředitelů gymnázií – Digitální technologie v životě dnešních studentů a učitelů

29.3.2017 - Zprávy

V pátek 31. 3. 2017 budu přednášet v Karlových Varech na konferenci Asociace ředitelů gymnázií. Tématem jsou digitální technologie/ICT v životě studentů a učitelů.

Přednáška je jedním z prvních výstupů výzkumného projektu Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (2017-2019), který je podporován Grantovou agenturou České republiky (číslo projektu 17-06152S).

Anotace:
Problematika digitálních technologií představuje významné téma pro školy, jejich ředitele, učitele i studenty. S technologiemi se setkáváme nejen ve školách, ale i mimo ně, a to v různých kontextech i prostředích. Nelze dnes již pominout, že stále důležitější roli v našem životě hraje virtuální prostředí. Otázkou ale například zůstává, jak jsou vlastně digitální technologie reálně využívány ve škole, ale také mimo školu (v rodině, ve vrstevnických skupinách), jak vstupují do života studentů i učitelů. Jedním z důležitých zdrojů poznatků o reálné situaci ve vzdělávání jsou výzkumy, které mapují různá témata týkající se digitálních technologií.
Autor se ve svém vystoupení zaměří na několik témat, přičemž bude vycházet z vlastních výzkumů v dané oblasti, ale i z jiných (mezinárodních) šetření. Ukáže, že orientace pouze na didaktické využití digitálních technologií v rukou učitele (ve školní třídě) není dlouhodobě udržitelná. Je totiž nutné věnovat pozornost širšímu kontextu využití technologií v životě učitele (studentů učitelství) i studentů. Prakticky bílým místem je virtuální prostor, tedy prostředí, kde tráví mnozí studenti, ale i učitelé, (velkou?) část dne a kde si mohou mimo jiné osvojovat některé důležité dovednosti pro život v 21. století. Autor ukáže na výsledcích výzkumů, jak využívají digitální technologie učitelé, jak (ne)využívají virtuální prostor. Bude rovněž prezentovat poznatky o životě studentů s digitálními technologiemi i to, jak (ne)ovládají digitální technologie či jak je (ne)využívají k učení.