Menu

Přednáška na konferenci Aeduca 2014 v Olomouci s názvem Být, či nebýt online: Pozitiva a negativa digitálních technologií ve vzdělávání

2.10.2014 - Zprávy

Přednáška se zaměřuje na možná pozitiva i negativa používání digitálních technologií ve vzdělávání. Obsahem je zamyšlení nad často uváděnými pozitivy a negativy. V této souvislosti autor rovněž poukáže na to, že zdravá míra pesimismu může být stejně důležitá jako zdůvodněný optimismus. Autor vychází z rozsáhlého studia českých i zahraničních odborných zdrojů, ale také z vlastních empirických výzkumů, které realizoval v posledních letech. V příspěvku se bude zabývat výhodami a možnými nevýhodami využití digitálních technologií z pohledu studenta, vyučujícího (lektora) i z hlediska institucionálního.

Více o akci najdete zde.