Menu

Přednáška na interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů v Plzni

5.5.2019 - Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (výzkum), Zprávy

V pondělí 13. 5. 2019 se koná v Plzni již tradiční interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů pedagogické fakulty. Přispěji zde do diskuze tématem nazvaným Život a učení mládeže v digitálním věku: teoretické a metodologické otázky empirického výzkumu.

Program konference, profily přednášejících a abstrakty jsou zde.

Abstrakt:

Digitální technologie se staly již nedílnou součástí života i učení dnešních žáků. Otázkou však je, zda opravdu víme, jak digitální technologie vstupují do procesu učení nebo do mimoškolních aktivit mládeže? Jak třeba vnímají moderní technologie ve vzdělávání učitelé nebo rodiče? Odpovědi na tyto i mnohé další otázky hledá pedagogický (empirický) výzkum. S ním pak souvisí další otázky: Jak vlastně výzkumný projekt psát? Jak formulovat výzkumné otázky? Je lepší kvantitativní nebo kvalitativní metodologie? Jak dodržovat etické principy? Je opravdu nutná znalost tématu již při přípravě projektu? Tyto otázky si nekladou jen doktorandi či studenti magisterských programů, ale i zkušení vědci.

Přednáška se proto zaměří na základní teoretické i metodologické otázky empirického výzkumu, ale zmíněny budou i důležité otázky týkající se jeho organizace či etických aspektů, které nabývají na významu zejména v poslední době.

Přednáška je součástí řešení projektu Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (projekt Grantové agentury ČR, 17-06152S). Autor tak bude využívat data, výsledky i zkušenosti z právě probíhajícího výzkumu, ale použije i zkušenosti z výzkumů předchozích.