Menu

Přednáška a workshop na konferenci ICT ve vzdělávání v Olomouci

2.11.2012 - Zprávy

Ve dnech 7. a 8. 11. 2012 se v Olomouci uskuteční konference o ICT ve vzdělávání – více informací o konferenci najdete zde.

 

Ve své přednášce s názvem Vnímání ICT žáky a studenty jako důležitý faktor pro rozvoj e-learningu se budu věnovat učení žáků/studentů v době, kdy k učení mohou studenti využívat celou řadu digitálních technologií. Zaměřím se přitom mimo jiné na otázku tzv. osobního učeního prostředí (personal learning environment – PLE).

Anotace:

Informační a komunikační technologie se staly nedílnou součástí vzdělávání. Na podporu začlenění ICT do výuky (na všech stupních škol) bylo v posledních letech vynaloženo nemalé úsilí a poměrně značné prostředky (vybavení škol, vzdělávání učitelů, vývoj digitálních učebních materiálů apod.). Co ale víme o našich žácích a studentech? Jak využívají ICT? Co si myslí o využívání ICT ve výuce? A co jejich názory mohou znamenat pro e-learning? Odpovědím na tyto otázky se bude věnovat příspěvek, který vychází z vlastních výzkumů autora i ze sekundární analýzy dat realizovaných (mezinárodních) výzkumů.

 

Ve čtvrtek 8. 11. 2012 pak ještě povedeme společně s P. Sudickým workshop věnovaný elektronickým portfoliím, zejména pak systému Mahara. Název workshopu je Mahara – učební prostředí orientované na studenta

Anotace:

Mahara je nejenom online (open source) systém pro správu e-portfólií či systém pro vytváření sociálních sítí, ale je to také učební prostředí orientované na studenta (na jeho učení), v němž si může student vytvářet vlastní učební prostředí, případně vytvářet různé projekty, v nichž může propojovat text, fotografie i video v jeden celek. Mahara je využitelná v různých formách vzdělávání i jako podpora různých výukových metod. S pomocí Mahary lze publikovat také vlastní životopis či postupně vytvářet e-portfolio.