Menu

Post-socialistická transformace základních škol ve vzpomínkách učitelů: Jak se ptát na změny v každodenním životě?

10.2.2021 - Post-socialistická transformace základních škol – procesy, příběhy, dilemata (výzkum, 2020-2022)

Prezentace na VII. mezinárodní konferenci České asociace orální historie s názvem ,,Orální historie v čase krizí“. Konference se uskuteční ve dnech 18.–19. února 2021 (prezenčně/online).

Abstrakt:

Cílem aktuálně řešeného projektu Post-socialistická transformace základních škol: procesy, příběhy, dilemata (GAČR, č. 20-11275S) je pochopení procesů změn vzdělávacího systému po roce 1989 v širších souvislostech a zachycení dopadů reforem školství na každodenní život základních škol. Pilířem výzkumu je tudíž archivní výzkum, ale zejména realizace orálně historických rozhovorů s učiteli i řediteli základních škol. Stěžejní výzvou je proto volba takových metodologických postupů, které umožní zaznamenat změny v běžném životě škol – např. v metodách výuky, materiálním zabezpečení a řízení škol či aplikací instrukcí nadřízených orgánů.

Narážíme tak na dvě roviny vzpomínání – na to, jak si lidé pamatují změny a na to, jak lidé vzpomínají na každodenní život. Je třeba si přitom uvědomit, že změny vyvolané událostmi „velkých dějin“ se mohly na lokální úrovni i v praxi běžného života odrazit postupně. Představa, že se vše ve školách změnilo ze dne na den je iluzorní a jakýkoli systém reforem nevyhnutelně naráží na zažitou praxi a je interpretován jednotlivci, kteří mají svoje vlastní představy, zkušenosti, zvyky a preference. Zachytit reflexi dynamiky změn každodenního života ve vzpomínkách proto vyžaduje zvýšené úsilí badatele pracujícího metodou orální historie. V příspěvku proto budou představeny strategie vedení rozhovorů v rámci řešení aktuálního projektu a nastíněna specifika, která přinesla realizace výzkumu v období obtížné epidemiologické situace.