Menu

Pedagogický výzkum v oblasti ICT ve vzdělávání (vystoupení na konferenci v Plzni)

1.6.2016 - Zprávy

V pátek 3. 6. 2016 se zúčastním druhého dne Interdisciplinární studentské vědecké konferenci doktorandů FPE, kde vystoupím s příspěvkem na téma Pedagogický výzkum v oblasti ICT ve vzdělávání.

Budu hovořit např. o vztahu výzkumu a politiky (na příkladu Strategie digitálního vzdělávání 2020), o pozitivních pochybnostech spojovaných s ICT, o pedagogickém výzkumu v oblasti ICT (design, příklady, inspirace). Zmíním se rovněž o nutnosti/důležitosti přehledových studií nebo o tom, jak psát studie/dizertace/grantové žádosti.

… a představím jednu novinku.