Menu

Pedagogický výzkum digitálních technologií ve vzdělávání a digitální technologie v pedagogickém výzkumu

25.5.2017 - Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (výzkum), Zprávy

V rámci cyklu seminářů o metodologii pedagogického výzkumu budu 2. 6. 2017 (na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni) mluvit o výzkumu digitálních technologií ve vzdělávání (i mimo formální učení a tradiční školní instituce), ale zmíním i možnosti ICT v pedagogickém výzkumu.

Více informací zde.

Toto vystoupení je praktičtěji orientovaným „předstupněm“ plenární přednášky, kterou přednesu na konferenci České asociace pedagogického výzkumu v září 2017.