Menu

Nová norma pro bibliografické citace

22.10.2011 - Zprávy

V dubnu 2011 byla zveřejněna nová norma ČSN ISO 690. Zdá se, že nejde o zcela jednoduchou záležitost, proto odborníci připravili výklad normy, což nám uživatelům může velmi pomoci. Veškeré důležité informace lze najít zde.

Výklad normy je dostupný přímo zde.