Menu

E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti
E-learning – one of the forms of learning in modern society

25.5.2010 - Moje knihy (My Books)

[cs] Základní informace o knize:

Zounek, Jiří. E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. ISBN 978-80-210-5123-2

Stručná anotace knihy:

Publikace se komplexně věnuje aktuálnímu pedagogickému tématu, kterým je využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání. V knize je popsána role ICT v současné společnosti, je vymezena problematika e-learningu, ale také blended learningu či jeho vztahu k distančnímu vzdělávání. Jádrem knihy jsou kapitoly zaměřené na role e-learningu v celoživotním učení, aktéry e-learningu, či teorie učení v éře síťových digitálních technologií. Pozornost je věnována i mnoha prostředkům moderních technologií, u nichž je nastíněno jejich pedagogické využití. Autor vychází z analýzy současných sociologických, psychologických a pedagogických teorií a z výsledků zahraničních i českých empirických výzkumů, přičemž využívá rovněž vlastních výzkumů a zkušeností v této oblasti.

Více o knize v informačním letáku, kde najdete obálku, informace o knize, autorovi, obsah a výtah z Úvodu knihy.

[/cs]

 

[en] Zounek, Jiří. E-learning – one of the forms of learning in modern society. Brno: Masaryk University, 2009. 161 p. ISBN 978-80-210-5123-2

This publication is focused on the issue of e-learning. The approach adopted in the book is theoretical and can be characterized as summing up the author’s reflection of and research in e-learning. The book is based on a number of research projects, by the author himself as well as other Czech and foreign scholars researching e-learning. The author describes key metamorphoses of social life in connection with the upsurge of modern technologies, e-learning and educational paradigms, e-learning in lifelong learning, social networks etc. The analysis of the individual technologies has a pedagogical focus – the technologies are examined with a view to their teaching and learning applications.

More information (cover, summary etc.) about the book you can find here.
[/en]