Menu

Na rozhraní projektů – orální historie ve výzkumu dějin školství a pedagogiky (vystoupení na XVII. setkání historiků a příznivců orální historie)

18.5.2018 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum)

Letos se zúčastníme s kolegou Michalem ŠImáně tradičního setkání (workshopu) historiků a příznivců orální historie, které se uskuteční na hradu Sovinci (7. – 9. 6. 2018). Zejména místo konání činí z této akce něco těžko popsatelného – prezentace příspěvků přímo v prostorách hradu apod.

Tématem našeho vystoupení je zhodnocení našeho výzkumného projektu a úvahy o případných dalších projektech.

Název příspěvku: Na rozhraní projektů – orální historie ve výzkumu dějin školství a pedagogiky

Autoři. M. Šimáně, J. Zounek

Abstrakt:

Autoři ve svém příspěvku shrnou hlavní výsledky dokončeného výzkumného projektu s názvem Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (podpořen GAČR, č. 14-05926S). Zaměří se i na výzvy či otazníky, které tento výzkum přinesl. Za výsledek projektu lze považovat i to, že někteří studenti pedagogiky na ÚPV FF MU začali využívat ve svých diplomových pracích metodu orální historie. Za rozhraní projektů autoři považují současné období, kdy připravují nebo promýšlí nové projekty.