Menu

Konference – Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání

13.11.2007 - Zprávy

Tato mezinárodní konference se koná v Praze 15. až 17. 11. 2007 a jejím pořadatelem je MŠMT ČR a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze. Program konference naleznete zde.

Na této konferenci budeme (v sekci nazvané Kreativita ve výchově a vzdělávání a role IT a médií) společně s kolegyní dr. Šeďovou prezentovat další dílčí výsledek našeho výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (projekt je podporován GA ČR, grant č. 406/06/1022).

Název našeho příspěvku zní ICT v každodenní práci učitelů: jak učitelé vnímají proces integrace ICT do svých pracovních aktivit (Paper: ICT in Everyday Work of Teachers: how teachers perceive the process of ICT integration into their own work activities)

Stručná anotace příspěvku (Abstract):
The paper presents the main results of qualitative analysis of in-depth interviews with primary school teachers and class observations (video recordings). The authors show how teachers perceive the process of integrating ICT into their work activities, which expectations or misgivings they associate with it and whether they see it in positive or negative terms. The goal is to view the research problem from the perspective of the so-called “situation definition”. We believe that the ways in which teachers construct the presence of ICT in their teaching career for themselves predetermines the ways in which they will use it subsequently. The research project is supported by the Czech Scientific Foundation of the Czech Republic (grant no. 406/06/1022).

The presentation can be downloaded here (pdf).