Menu

Konference ČAPV 2008

2.9.2008 - Zprávy

Příspěvek s názvem ICT nejen jako „bonbónek“: pohled do práce českých učitelů (ICT are not only a „titbit“: a view of the Czech teachers` work) je dalším výstupem výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (GA ČR, r. č. 406/06/1022).

Příspěvek přináší mimo jiné originální, induktivně vzniklou typologii didaktických funkcí technologií (zahrnující všechny technologie, nejenom např. internet). Dále obsahuje informace o tom, jakými způsoby využívají učitelé v ČR ICT a co ovlivňuje tyto způsoby (př. pohlaví, věk učitele aj.).