Menu

Inovujeme studium Pedagogiky

28.1.2015 - Různé

V navazujícím magisterském studiu oboru Pedagogika posilujeme mimo jiné i prakticky orientované předměty. Získali jsme projekt na zavedení nového předmětu Odborná praxe – více viz http://www.muni.cz/research/projects/29388. Studenti budou mít možnost absolvovat praxe v různých institucích (ve státní, soukromé i univerzitní sféře).

Máme velmi zajímavé partnery a externisty!

Změny budou realizovány od následujícího akademického roku. Projekt je podporován Fondem rozvoje MU.