Menu

Inovovaná správa jednotlivých studií a poradenství pro studenty ÚPV

30.8.2007 - Informace pro studenty

Vývoj studijních oborů a nárůst počtu studentů na našem pracovišti vyvolal potřebu inovovat systém správy jednotlivých oborů a poradenství pro studenty v záležitostech týkajících se studia, rozvrhu či Informačního systému MU.
Od dubna 2006 platí nový systém tzv. garantů studia, jehož přehled najdete rovněž na webových stránkách ÚPV.

Podstata nového systému tkví v tom, že každý obor či stupeň studia má svého garanta z řad vyučujících ÚPV a jednoho asistenta z řad doktorských studentů. Posluchači se tak s běžnou agendou budou napříště obracet právě na níže zmíněné garanty svého studia, případně asistenty.

Ve zvláště závažných případech se posluchači mohou obracet na studijní poradce dr. J. Zounka (Pedagogika, učitelská studia) a dr. D. Knotovou nebo Mgr. L. Hlouškovou (Sociální pedagogika a poradenství).

Bakalářské studium Pedagogika:
prezenční forma: dr. Zounek/Mgr. Brücknerová
kombinovaná forma: doc. Rabušicová /Mgr. Brücknerová

Sociální pedagogika a poradenství – bakalářské studium:
Mgr. Hloušková /Mgr. Chaloupková

Navazující magisterské studium Pedagogika (včetně Učitelství pedagogiky pro SŠ):
Mgr. Trnková /Mgr. Šimberová

Navazující magisterské studium Sociální pedagogika a poradenství (od akademického roku 2006/2007): dr. Dana Knotová/Mgr. Kolář

Doktorské studium Pedagogiky: dr. Novotný/Mgr. Korcová

Celoživotní vzdělávání, studijní specializace a učitelská způsobilost/Doplňující pedagogické studium (DPS):

Učitelská způsobilost na FF a PřF, DPS: Mgr. Šeďová/Mgr. Švaříček
Výchovné poradenství: dr. Knotová/Mgr. Chaloupková (Mgr. Kolář)
Školský management: doc. Pol/Mgr. Redlichová/Mgr. Sedláček

S případnými otázkami týkajícími se studia na ÚPV se tedy studenti mohou obracet na příslušné garanty.