Menu

Elektronické zdroje a literatura k přednášce E-learning a vysokoškolská výuka v 21. století

17.9.2019 - Zprávy

Přednáška na semináři, který byl zaměřen na e-learning, zejména pak na využití LMS Moodle ve výuce cizích jazyků (Univerzita obrany, Brno, 18. 9.)

V dokumentu lze najít několik odborných zdrojů k tématu (v nichž jsou další desítky odkazů na literaturu), ale také odkazy na technologie využívané v současném e-learningu.