Menu

ECER conference 2015: Resources mediating the history of primary schooling during the normalization period in the Czech Republic (1969-1989)

5.9.2015 - Zprávy

The paper is yet another output of the research project called Everyday life of basic schools in the normalization period as seen by teachers. Applying oral history to research in history of contemporary education (the project has been supported by the Czech Science Foundation, no. 14-05926S).

The main objective of this paper is to describe and explain availability and information value of resources mediating understanding the history of primary school education in the Czech Republic in 1969-1989, in the region of the former South Moravia region (one of the largest regions of former Czechoslovakia). The other objectives include exploring acquisition and analysis of selected types of resources including oral-history resources.

More information – ECER 2015 website.

Cílem příspěvku je popsat a vysvětlit dostupnost a informační hodnotu zdrojů poznání minulosti základního školství v Československu v letech 1969-1989, a to na území dřívějšího Jihomoravského kraje (jeden z největších regionů bývalého Československa). K dalším cílům příspěvku patří rovněž způsoby získávání i analýzy vybraných typů zdrojů včetně orálně-historických pramenů.

Budeme se zaměřovat na „propojení“ metody orální historie se studiem písemných materiálů/pramenů. Vzhledem k zaměření sekce, v níž budeme vystupovat, se zaměříme v příkladech na žáky v období normalizace a to, jak je viděli učitelé. Ukážeme také jedno z dilemat učitelů – psaní posudků na žáky, přičemž ukážeme originální dokument/dobový posudek.