Menu

Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace?

9.9.2012 - Zprávy

Příspěvek na konferenci ČAPV je výstupem výzkumného projektu, který si klade za cíl poznat proces učení současné generace studentů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (FF MU), přičemž se zaměří na využívání různých prostředků ICT při studiu. Výzkum je rovněž  v roce 2012 (podobně jako v r. 2010) podporován Grantovým fondem FF MU.

Kvantitativní výzkum se zaměřuje na to, jaké konkrétní nástroje ICT a jaké učební zdroje využívají studenti při studiu, které z nich preferují a proč. Příspěvek představuje jistou sondu do života současných studentů vysokých škol (konkrétně studentů učitelských oborů). Prezentace přináší výběr prvních výsledků empirického šetření, které proběhlo v průběhu jarního semestru 2012. Další výsledky budou publikovány a prezentovány v průběhu podzimu 2012.