Menu

Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím – prezentace na konferenci ČAPV (2009)

9.9.2009 - Zprávy

Příspěvek je jedním z finálních výstupů výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (GA ČR, r. č. 406/06/1022).
Ve své prezentaci autoři navazují na výsledky prezentované na předchozích konferencích ČAPV. Autoři budou prezentovat některé výsledky z kvantitativní fáze výzkumu, ale zejména se budou věnovat závěrečným úvahám o výsledcích celého výzkumu. Součástí prezentace jsou rovněž otázky, které provedený výzkum vyvolal.