Menu

Učebnice metodologie historicko-pedagogického výzkumu

23.11.2014 - Informace pro studenty, Učebnice metodologie historicko-pedagogického výzkum, Zprávy

V roce 2014 jsme s kolegou Michalem Šimáně vydali učebnici, která se zaměřuje na metodologii historicko-pedagogického výzkumu. Nejde o rozsáhlé a komplexní dílo, ale o učebnici určenou primárně pro studenty oborů Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství na Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity. (in English).

Učebnice je dostupná také jako e-book.

Obalka_uvod

Naše učebnice obsahuje několik zcela nových metodologických témat, které jsou v české pedagogice (a v oblasti historicko-pedagogického výzkumu) zmíněny poprvé, např. orální historie, mikrohistorie či vizuální historie.

skripta_obsah

Citace: Zounek, J., & Šimáně, M. (2014). Úvod do dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. Brno: MU.