Menu

Prezentace na XV. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci

7.6.2016 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum), Zprávy

V sobotu 11. 6. 2016 (snad poprvé budeme vystupovat na konferenci o víkendu, a ještě k tomu na hradě!) budeme s kolegou M. Šimáně hovořit o poměrně zajímavém tématu, které jsme nazvali

„Musí ten váš chlapec navštěvovat výuku náboženství?“ Náboženská víra ve škole pohledem učitelů v komunistickém Československu.

Abstrakt:

Příspěvek se zaměřuje na problematiku náboženské víry v základních školách v období komunistického Československa. Cílem je popsat a interpretovat některé z každodenních situací, ve kterých učitelé museli plnit úkoly spojené s politikou ateizace Komunistické strany Československa. Autoři se soustředí nejenom na obsah úkolů souvisejících s naplňováním politiky KSČ, ale zajímají se i o způsoby jejich naplňování učiteli v rámci jejich pedagogického působení. Zároveň si všímají i otázky ideologické přípravy učitelů na tuto činnost během jejich studia učitelství. Autoři v příspěvku vychází z dat získaných v rámci řešení výzkumného projektu s názvem Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství, který je podporován Grantovou agenturou České republiky (GA14-05926S). V příspěvku využívají výpovědi pamětníků získaných metodou orální historie, které doplňují studiem historických archivních pramenů a dobové legislativy. Studie na jedné straně představuje učitele v roli „politického nástroje“ vládnoucí KSČ, ale zároveň odhaluje, jejich složité postavení při plnění svěřených úkolů. To plynulo jak z očekávání vládnoucího režimu, že učitelé budou svědomitě a bez výhrad plnit jeho pokyny, tak i snahou učitelů, co nejméně negativně zasahovat do života žáků, případně jejich rodičů.