Menu

Přednáška Digitální generace a proměny učebního prostředí (Západočeská univerzita v Plzni)

16.10.2014 - Zprávy

Přednáška se koná v rámci 4. ročníku interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE (21. 10. 2014).

Anotace

Přednáška se zaměřuje na problematiku učení (se) současné generace studentů. V rámci přednášky bude diskutován koncept „digitálních domorodců“ a „digitálních imigrantů“ (M. Prensky) včetně významu těchto myšlenek pro oblast vzdělávání. Z těchto úvah se odvíjí téma proměn v chápání učebního prostředí dnešních studentů, v němž se prolíná tradiční (fyzické) prostředí, ale i prostředí virtuální. Stále důležitější roli sehrává tzv. osobní učební prostředí studenta, které je v době digitálních technologií velmi flexibilní, protože studenti jsou schopni upravit si celou řadu nástrojů podle svých představ či preferovaných stylů učení. Prolínání různých učebních prostředí a dostupnost digitálních technologií vede k proměně náhledu na školu a školní prostředí. To již není vnímáno jako jediné místo k učení, ale jedno z mnoha možných učebních prostředí. Z tohoto důvodu je nutné věnovat pozornost nejenom učení (se) ve školním prostředí (formálnímu učení), ale i učení mimo školu, tj. učení informálnímu.