Menu

Přednáška: Život dětí s médii a v médiích

28.4.2016 - Informace pro studenty, Zprávy

Přednáška Mgr. Barbory Neuwirthové (Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) se uskutečnila v pondělí 2. 5. 2016, 9,30h., v učebně B2.33, na téma

Život dětí s médii a v médiích

(Childrens´ life with and within media)

ABSTRAKT

B. Neuwirthová hovořila o způsobech, jakými děti uchopují kvartární media (digitální technologie) a jak média ovlivňují jejich život. Autorka prezentovala výsledky výzkumu, v němž vyšla z postupů školní etnografie, v teoretické části pak využila systemické myšlení a interpretivní model socializace. Sběr dat realizovala formou polostrukturovaných rozhovorů se 13 dětmi ve věku 11-15 let, dalšími zdroji dat byly výstupy ze zúčastněného pozorování v prostředí školy a analýza mediálních produktů dětí. Pro analýzu dat byla využita technika otevřeného kódování.

B. Neuwirthová bude v průběhu přednášky hovořila o tom, jak média vytvářejí prostředí, ve kterém se děti pohybují, a to individuálně odlišným způsobem, což vychází z jejich osobnostních specifik a zájmů. Využívání médií se rovněž promítá do průběhu a kvality přátelských vztahů i do vztahů mezi dětmi a jejich rodiči.

Na konci přednášky se diskutovalo o různých aspektech tématu, jako např. role rodičů a školy v souvislosti s využíváním médií apod.