Menu

O tomto webu – základní informace

8.9.2007 - Zprávy

Informace, články, soubory a odkazy (zejména pro studenty ÚPV FF MU) se budou na těchto webových stránkách objevovat v průběhu podzimu 2007 v souvislosti s postupným „oživováním“ jednotlivých rubrik. Postupně budou doplněny informace o studiu, literatuře, dění ve světě ICT atd. Stránky však nebudu aktualizovat pravidelně a nebudou plněny studijními materiály, protože ty mám v e-learningovém systému Moodle. Budu zveřejňovat pouze skutečně důležité věci. Část obsahu je přejata z předchozího webu (včetně data publikování).

Studenti našeho ústavu by měli sledovat tyto stránky pravidelně – budou zde např. informace o konzultačních hodinách a jejich změnách, které nebudou nikde jinde publikovány.

Webové stránky budou rovněž přinášet informace o (dílčích) výsledcích (publikacích, konferenčních příspěvcích) řešení našeho výzkumu ICT v každodenní práci učitele (výzkum je podporován GA ČR č. 406/06/1022, hlavní řešitel Mgr. J. Zounek, spoluřešitelky jsou mgr. K. Šeďová a doc. M. Rabušicová).

Tato nová podoba mých osobních stránek je výsledkem mnoha událostí v posledních měsících. Již delší dobu byly problémy s technickou podporou a hostováním stránek, což prakticky znemožňovalo efektivní práci s předešlým systémem Mambo (za jedinečný dosud považuji design stránek). Poslední kapkou pak byl hackerský útok na moje stránky. Z těchto důvodů jsem přešel ke skutečně profesionálnímu hostingu, kde se snad s předchozími problémy nesetkám. Rovněž nyní využívám jiný systém pro publikování.

Děkuji Bc. P. Janochovi za obrovskou technickou pomoc a rady při vytváření tohoto webu.