Menu

Konference Informační gramotnost a celoživotní učení (Nové technologie – nové příležitosti – nové výzvy)

26.10.2011 - Zprávy

Ve středu 23.11.2011 se uskuteční v Moravské zemské knihovně (MZK) konference s názvem Informační gramotnost a celoživotní učení (Nové technologie – nové příležitosti – nové výzvy). Podrobnější informace najdete na webu MZK. Informace budou postupně zpřesňovány.

Na realizaci konference se významnou měrou podílí rovněž Ústav pedagogických věd FF MU jak v organizační, tak odborné rovině.

Na konferenci se bude diskutovat např. vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich implementace ve vzdělávání v ČR v posledních deseti letech. Zmíněn bude i výzkum PISA a data, která poskytuje o školních knihovnách a čtenářství patnáctiletých žáků. Zazní také shrnutí vývoje informačního i celoživotního vzdělávání v ČR během posledních let. Pozornost bude věnována i e-learningu (zejména z didaktického pohledu). Chybět nebudou ani aktuality z oblasti digitalizace, e-booky a praktické workshopy o nových nástrojích podporujících vyučování a učení (např. workshop o online (open source) systému pro správu e-portfólií Mahara) a o možnostech tvořivého a moderního sebevzdělávání se (např. tvorba mentálních map, kreativita ve vzdělávání).