Menu

Nejnovější příspěvky

ECER conference 2015: Resources mediating the history of primary schooling during the normalization period in the Czech Republic (1969-1989)
The paper is yet another output of the research project called Everyday life of basic schools in the normalization period as seen by teachers. Applying [...]
Dějiny socialistického školství: terra inkognita historicko-pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti
V časopisu Pedagogická orientace nám vyšla studie, která se zabývá historicko-pedagogickým výzkumem v oblasti soudobých dějin školství – více zde. We [...]
Studie ke stažení (do 17. 9. 2015): Factors Influencing Acceptance of E-learning by Teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior
Do 17. 9. 2015 si můžete zdarma stáhnout studii, který vyjde v říjnu 2015 v časopisu Computers in Human Behavior. The final version of the article with [...]
Vystoupení na XIV. setkání historiků a příznivců orální historie
 Ve dnech 10.–12. 6. 2015 se na hradě Sovinec uskuteční XIV. setkání historiků a příznivců orální historie, na němž vystoupíme s kolegy s [...]
Unikátní nová kniha: Učíme se s tabletem – využití mobilních technologií ve vzdělávání
Tato kniha je první publikací svého druhu vydanou v České republice, která se věnuje využití tabletů ve vzdělávání. Publikace má např. online podporu v [...]
Článek (rozhovor) na webu University v Oslu
Počátkem května 2015 byl zveřejněn na webu Pedagogického institutu článek založený na rozhovoru, který jsem vedl s koordinátorem zahraničních aktivit na [...]
Přednáška na univerzitě v Oslu (Lecture at the University of Oslo)
V pondělí 13. dubna 2015 jsem přednášel na půdě Pedagogického institutu o výzkumu na Ústavu pedagogických věd FF MU, dále budu prezentovat vlastní výzkumy [...]
Příspěvek na konferenci České asociace orální historie
Ve dnech 19.– 20. března 2015 se konala v Ostravě IV. konference České asociace orální historie, na niž kolegové vystoupili z příspěvkem na téma K [...]
Studijní pobyt v Norsku (University of Oslo)
Od 5. 3 do 5. 5. 2015 mám tu čest být na studijním pobytu na univerzitě v norském hlavním městě Oslu. Stal jsem „hostujícím výzkumníkem“ na [...]
Vystoupení na semináři o dějinách pedagogiky (jako vědního oboru i jako vyučovacího předmětu)
Ve středu 4. 2. 2015 jsme se s kolegy (M. Šimáně a D. Knotovou) zúčastnili na půdě FF UK semináře s názvem Aktuální situace a perspektivy dějin pedagogiky [...]
Inovujeme studium Pedagogiky
V navazujícím magisterském studiu oboru Pedagogika posilujeme mimo jiné i prakticky orientované předměty. Získali jsme projekt na zavedení nového předmětu [...]
Učebnice metodologie historicko-pedagogického výzkumu
V roce 2014 jsme s kolegou Michalem Šimáně vydali učebnici, která se zaměřuje na metodologii historicko-pedagogického výzkumu. Nejde o rozsáhlé a komplexní [...]
Týden vědy na ÚPV FF MU – prezentace historicky orientovaného výzkumu
V rámci Týdne vědy jsme prezentovali příspěvek s názvem Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Více informací zde. Šlo o [...]
Vláda schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020
Členové vlády na schůzi konané ve středu 12. 11. 2014 podpořili Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Tisková zpráva je dostupná zde. Text [...]
Studie Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012)
V časopisu Studia paedagogica vyšla studie mapující problematiku ICT ve vzdělávání v českých odborných pedagogických časopisech. Spoluautorem studie je F. [...]