Menu

Nejnovější příspěvky

Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství – metodologické otázky historicko-pedagogického výzkumu
Dalším výstupem našeho výzkumu, který se zaměřuje na dějiny základních škol a život učitelů v době normalizace je metodologická studie nazvaná Výzkum [...]
Vystoupení na konferenci s názvem Oral history in Central-Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity
Ve dnech 17. a 18. 9. 2015 jsem se zúčastnil s kolegy mezinárodní konference s názvem Oral history in Central-Eastern Europe: current research areas, [...]
ECER 2015: Analyzing Interaction Between Students In Online Discussion Forums Using Social Network Analysis
Druhý příspěvek na konferenci ECER se bude věnovat výzkumu e-learningu či přesněji interakci studentů v online fórech. Při výzkumu jsme využili poněkud [...]
ECER conference 2015: Resources mediating the history of primary schooling during the normalization period in the Czech Republic (1969-1989)
The paper is yet another output of the research project called Everyday life of basic schools in the normalization period as seen by teachers. Applying [...]
Dějiny socialistického školství: terra inkognita historicko-pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti
V časopisu Pedagogická orientace nám vyšla studie, která se zabývá historicko-pedagogickým výzkumem v oblasti soudobých dějin školství – více zde. We [...]
Studie ke stažení (do 17. 9. 2015): Factors Influencing Acceptance of E-learning by Teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior
Do 17. 9. 2015 si můžete zdarma stáhnout studii, který vyjde v říjnu 2015 v časopisu Computers in Human Behavior. The final version of the article with [...]
Vystoupení na XIV. setkání historiků a příznivců orální historie
 Ve dnech 10.–12. 6. 2015 se na hradě Sovinec uskuteční XIV. setkání historiků a příznivců orální historie, na němž vystoupíme s kolegy s [...]
Unikátní nová kniha: Učíme se s tabletem – využití mobilních technologií ve vzdělávání
Tato kniha je první publikací svého druhu vydanou v České republice, která se věnuje využití tabletů ve vzdělávání. Publikace má např. online podporu v [...]
Článek (rozhovor) na webu University v Oslu
Počátkem května 2015 byl zveřejněn na webu Pedagogického institutu článek založený na rozhovoru, který jsem vedl s koordinátorem zahraničních aktivit na [...]
Přednáška na univerzitě v Oslu (Lecture at the University of Oslo)
V pondělí 13. dubna 2015 jsem přednášel na půdě Pedagogického institutu o výzkumu na Ústavu pedagogických věd FF MU, dále budu prezentovat vlastní výzkumy [...]
Příspěvek na konferenci České asociace orální historie
Ve dnech 19.– 20. března 2015 se konala v Ostravě IV. konference České asociace orální historie, na niž kolegové vystoupili z příspěvkem na téma K [...]
Studijní pobyt v Norsku (University of Oslo)
Od 5. 3 do 5. 5. 2015 mám tu čest být na studijním pobytu na univerzitě v norském hlavním městě Oslu. Stal jsem „hostujícím výzkumníkem“ na [...]
Vystoupení na semináři o dějinách pedagogiky (jako vědního oboru i jako vyučovacího předmětu)
Ve středu 4. 2. 2015 jsme se s kolegy (M. Šimáně a D. Knotovou) zúčastnili na půdě FF UK semináře s názvem Aktuální situace a perspektivy dějin pedagogiky [...]
Inovujeme studium Pedagogiky
V navazujícím magisterském studiu oboru Pedagogika posilujeme mimo jiné i prakticky orientované předměty. Získali jsme projekt na zavedení nového předmětu [...]
Učebnice metodologie historicko-pedagogického výzkumu
V roce 2014 jsme s kolegou Michalem Šimáně vydali učebnici, která se zaměřuje na metodologii historicko-pedagogického výzkumu. Nejde o rozsáhlé a komplexní [...]