Menu

Konference/Conferences

Pupils‘ perception of ICT integration into the school environment (ECER conference 2019)
Prezentace na konferenci ECER 2019 – celý abstrakt zde. Poznámka: Původní název příspěvku zněl: Chosen Ambiguities of ICT-Related Learning in Youth. [...]
Milestones in the History of Czechoslovak Education in the Second Half of the 20th Century (ECER conference 2019)
Příspěvek na konferenci ECER 2019 v Hamburku – celý abstrakt je zde. Původní název zněl: Milestones in the History of Czechoslovak Education and [...]
ECER conference 2015: Resources mediating the history of primary schooling during the normalization period in the Czech Republic (1969-1989)
The paper is yet another output of the research project called Everyday life of basic schools in the normalization period as seen by teachers. Applying [...]
Presentation at ECER 2014: The primary school teacher in socialist Czechoslovakia in the era of normalization (1969-1989)
You can find more information about the project and methodology at http://www.ub.edu/historiaoral.barcelona2014/pdf/comunicaciones.pdf (p. 1057–1067).
Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství
Na XXI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu jsme s kol. M. Šimáně prezentovali příspěvek s [...]
Problematika ICT ve vzdělávání na stránkách českých odborných pedagogických časopisů v letech 1990-2012
Na XXI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu jsme s kol. F. Tůmou z Pedagogické fakulty MU prezentovali [...]
ICT in education from the perspective of Czech educational journals (1990-2012)
Please see English version of my website… [en] Authors: Jiří Zounek, František Tůma Summary: The processes of implementation of [...]
Heads in the Cloud: Pros and Cons of Online Learning
The present paper deals with possible positive and negative experiences of using online technologies in teaching and learning. Here, the word possible is [...]
ECER conference 2012: Ten Years After… or ICT in Czech basic schools (2001-2011)
The paper focuses on the story told by quantitative data on ICT in Czech basic schools. The results suggest that thanks to the State Policy for Information [...]
ECER conference 2012: University students – the dawn of a “digital generation”?
The author of the paper ran a research project called “Studying at the Faculty of Arts, Masaryk University in the digital media age”, supported from the [...]
Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace?
Příspěvek na konferenci ČAPV je výstupem výzkumného projektu, který si klade za cíl poznat proces učení současné generace studentů na Filozofické fakultě [...]
Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)
Příspěvek je výstupem výzkumného projektu, který si klade za cíl poznat proces učení současné generace studentů na Filozofické fakultě Masarykovy [...]
Přetechnizovaná škola? Výzkum využití ICT ve výuce na střední odborné škole
Příspěvek (jehož základ tvoří diplomová práce M. Šimáněho) je výsledkem výzkumu zaměřeného na využití ICT ve výuce na odborné střední škole, kterou lze [...]
Tertiary education in the era of social networking (through students’ eyes)
Brief summary of the paper Tertiary education has been undergoing a whole process of change at the level of both structure and content, the development of [...]
A Technology-overusing School? Research on the use of ICT in teaching and organization at a vocational school in the Czech Republic
Brief summary of the paper (Authors: Michal Šimáně, Jiří Zounek) The paper presents outcomes of a research focused on the use of ICT in teaching and [...]