Menu

Konference/Conferences

Pupils‘ perception of ICT integration into the school environment (ECER conference 2019)
Prezentace na konferenci ECER 2019 – celý abstrakt zde. Poznámka: Původní název příspěvku zněl: Chosen Ambiguities of ICT-Related Learning in Youth. [...]
Milestones in the History of Czechoslovak Education in the Second Half of the 20th Century (ECER conference 2019)
Příspěvek na konferenci ECER 2019 v Hamburku – celý abstrakt je zde. Původní název zněl: Milestones in the History of Czechoslovak Education and [...]
ECER conference 2015: Resources mediating the history of primary schooling during the normalization period in the Czech Republic (1969-1989)
The paper is yet another output of the research project called Everyday life of basic schools in the normalization period as seen by teachers. Applying [...]
Presentation at ECER 2014: The primary school teacher in socialist Czechoslovakia in the era of normalization (1969-1989)
The presentation is available here. You can find more information about the project and methodology at [...]
Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství
Na XXI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu jsme s kol. M. Šimáně prezentovali příspěvek s [...]
Problematika ICT ve vzdělávání na stránkách českých odborných pedagogických časopisů v letech 1990-2012
Na XXI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu jsme s kol. F. Tůmou z Pedagogické fakulty MU prezentovali [...]
ICT in education from the perspective of Czech educational journals (1990-2012)
Please see English version of my website… [en] Authors: Jiří Zounek, František Tůma Summary: The processes of implementation of [...]
ECER conference 2012: Ten Years After… or ICT in Czech basic schools (2001-2011)
The paper focuses on the story told by quantitative data on ICT in Czech basic schools. The results suggest that thanks to the State Policy for Information [...]
ECER conference 2012: University students – the dawn of a “digital generation”?
The author of the paper ran a research project called “Studying at the Faculty of Arts, Masaryk University in the digital media age”, supported from the [...]
Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)
Příspěvek je výstupem výzkumného projektu, který si klade za cíl poznat proces učení současné [...]
Přetechnizovaná škola? Výzkum využití ICT ve výuce na střední odborné škole
Příspěvek (jehož základ tvoří diplomová práce M. Šimáněho) je výsledkem výzkumu [...]
Tertiary education in the era of social networking (through students’ eyes)
Brief summary of the paper   (The presentation can be downloaded here)   Tertiary education has been undergoing a whole process of change at the [...]
A Technology-overusing School? Research on the use of ICT in teaching and organization at a vocational school in the Czech Republic
Brief summary of the paper (Authors: Michal Šimáně, Jiří Zounek) The presentation can be downloaded here – presentation [...]
Blackboard to Monitor, or Empirical Research of E-learning in University Level Teaching (Švaříček, Zounek)
The text presents results of a research project oriented on university-level instruction with information and communication technologies (ICT) support. The [...]
Teachers and technology – between a traditional and a modern approach
The paper is an output of the final stage of research project “Information and Communication Technologies in Everyday Work of Teachers” (Czech [...]