Menu

Měsíční archivy: říjen 2015

Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství – metodologické otázky historicko-pedagogického výzkumu
Dalším výstupem našeho výzkumu, který se zaměřuje na dějiny základních škol a život učitelů v době normalizace je metodologická studie nazvaná Výzkum [...]