Menu

Měsíční archivy: březen 2015

Přednáška na univerzitě v Oslu (Lecture at the University of Oslo)
V pondělí 13. dubna 2015 jsem přednášel na půdě Pedagogického institutu o výzkumu na Ústavu pedagogických věd FF MU, dále budu prezentovat vlastní výzkumy [...]
Příspěvek na konferenci České asociace orální historie
Ve dnech 19.– 20. března 2015 se konala v Ostravě IV. konference České asociace orální historie, na niž kolegové vystoupili z příspěvkem na téma K [...]
Studijní pobyt v Norsku (University of Oslo)
Od 5. 3 do 5. 5. 2015 mám tu čest být na studijním pobytu na univerzitě v norském hlavním městě Oslu. Stal jsem „hostujícím výzkumníkem“ na [...]