Menu

Měsíční archivy: říjen 2014

Vystoupení na odborném semináři na půdě Akademie věd ČR s tématem Metodologické otázky výzkumu každodenního života základní školy v období normalizace
Cílem příspěvku je představit výzkumný projekt s názvem „Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při [...]
Přednáška Digitální generace a proměny učebního prostředí (Západočeská univerzita v Plzni)
Přednáška se koná v rámci 4. ročníku interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE (21. 10. 2014). Anotace Přednáška se zaměřuje na [...]
Přednáška na konferenci Aeduca 2014 v Olomouci s názvem Být, či nebýt online: Pozitiva a negativa digitálních technologií ve vzdělávání
Přednáška se zaměřuje na možná pozitiva i negativa používání digitálních technologií ve vzdělávání. Obsahem je zamyšlení nad často uváděnými pozitivy a [...]