Menu

Měsíční archivy: září 2013

Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství
Na XXI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu jsme s kol. M. Šimáně prezentovali příspěvek s [...]
Problematika ICT ve vzdělávání na stránkách českých odborných pedagogických časopisů v letech 1990-2012
Na XXI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu jsme s kol. F. Tůmou z Pedagogické fakulty MU prezentovali [...]
ICT in education from the perspective of Czech educational journals (1990-2012)
Please see English version of my website… [en] Authors: Jiří Zounek, František Tůma Summary: The processes of implementation of [...]