Menu

Měsíční archivy: říjen 2011

Konference Informační gramotnost a celoživotní učení (Nové technologie – nové příležitosti – nové výzvy)
Ve středu 23.11.2011 se uskuteční v Moravské zemské knihovně (MZK) konference s názvem Informační gramotnost a [...]
Nová norma pro bibliografické citace
V dubnu 2011 byla zveřejněna nová norma ČSN ISO 690. Zdá se, že nejde o zcela jednoduchou záležitost, proto odborníci [...]