Menu

Měsíční archivy: květen 2009

Studie: ICT v rukou českých učitelů (ICT in the Hands of Czech Teachers) – časopis Pedagogika č. 1/2009
Studie představuje jeden z klíčových výstupů výzkumného projektu ICT v každodenní práci učitele (výzkum je podporován Grantovou agenturou ČR, grant č. [...]