Menu

Měsíční archivy: březen 2009

Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií (ICT and lives of present-day adults in the age of information and communication technologies) – kapitola v knize Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice
Rabušicová, Milada, Rabušic, Ladislav (eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 340 s. [...]