Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií (ICT and lives of present-day adults in the age of information and communication technologies) – kapitola v knize Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice

Měsíční archiv:


Archiv dle kategorií článků: