Menu

Měsíční archivy: listopad 2008

Konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život (podpora celoživotního učení)
Na konferenci budeme prezentovat dílčí výsledky výzkumného projektu ICT v každodenní práci učitele (projekt podporován GA ČR). Tématem našeho příspěvku [...]