Menu

Měsíční archivy: červen 2008

Recenze na knihu v H-Soz-u-Kult (Humboldt-Universität zu Berlin)
Koncem května 2008 vyšla v H-Soz-u-Kult (on-line časopis pro profesionální historiky v německy mluvících zemích) recenze na knihu prof. Pehnkeho [...]