Menu

Měsíční archivy: květen 2008

Studie: Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda (How to study ICT in everyday work of teachers or video study as a qualitative method)
Příspěvek sumarizuje základní metodologické obrysy výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele, na němž autoři [...]