Menu

Měsíční archivy: duben 2008

ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu) ICT and lives of present-day adults (as seen through empirical research)
Příspěvek je jedním z výstupů výzkumného projektu „Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje“ [...]