Menu

Měsíční archivy: leden 2008

Nový projekt v roce 2008 – Vytvoření předmětu E-learning jako inovace studia na ÚPV FF MU
Cílem projektu (podporován FRVŠ, číslo projektu 1150 F5 b) je vytvoření a zavedení předmětu E-learning do kurikula navazujícího magisterského studia oborů [...]