Menu

Měsíční archivy: listopad 2007

Nová kniha – Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Portál, 2007)
V této knize jsme publikovali společně s kolegyní dr. Šeďovou (která je zároveň spolueditorkou knihy) studii ICT a moc před tabulí (s. 260-286). Studie [...]
Jak pracují dnešní učitelé s ICT?
V Učitelských listech č. 3/2007 vyšel článek s názvem Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (autoři Šeďová, Zounek). Článek představuje jeden z dílčích [...]
Konference – Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání
Tato mezinárodní konference se koná v Praze 15. až 17. 11. 2007 a jejím pořadatelem je MŠMT ČR a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze. Program [...]
Prezentace – konference E-learning (Hradec Králové, 2007)
Přináším prezentaci projektu El·dům. Více v prezentaci.